Josuè13

21 Comprenia, doncs, totes les ciutats de l’altiplà i el reialme sencer de Sehon, rei dels amorreus, que havia regnat a Heixbon, i que Moisès havia derrotat, juntament amb els cabdills madianites Eví, Rèquem, Sur, Hur i Reba, vassalls de Sehon, que habitaven en aquell país. * 22 Junt amb tots aquests, els israelites van matar Balaam, fill de Beor, l’endeví. *