Jeremies7

31 Han construït els recintes sagrats del Tófet, a la vall de Benhinnom, per cremar-hi en sacrifici els seus fills i filles, cosa que jo no havia manat * ni se m’havia acudit mai. 32 Per això vénen dies que ja no es dirà més “Tófet”, ni “vall de Benhinnom”, sinó “vall de la Mortaldat”. * Ho dic jo, el Senyor. Allí, per manca d’espai, hi enterraran els morts.