Jeremies6


    20 Què n’haig de fer jo, de l’encens de Saba, *
     del jonc olorós portat de lluny?
     No m’agraden els vostres holocaustos,
     els vostres sacrificis em desplauen. *