Jeremies51


    35 La gent de Sió s’exclama:
     «Que la meva carn trepitjada
     caigui sobre Babilònia!»
     Jerusalem s’exclama:
     «Que la meva sang vessada
     caigui sobre els habitants de Caldea!»