Jeremies5


    7 «Com t’ho podria perdonar, Jerusalem?
     Els teus fills m’han abandonat
     i juren pels qui no són déus.
     Després que els he saciat, cometen adulteri;
     es precipiten a les cases de prostitució.