Jeremies49


    12 »Perquè això diu el Senyor: Els qui no estaven sentenciats a beure la copa, també l’han beguda. * ¿I tu te n’havies de lliurar? No te’n lliuraràs pas: * ben cert que la beuràs! *