Jeremies46


    9 Amunt, cavalls!
     Carros, llanceu-vos! *
     Endavant, guerrers,
     els de Put * i els de Cuix * amb l’escut,
     els de Lud * amb els arcs!” *