Jeremies33


    14 »Vénen dies, ho dic jo, el Senyor, que compliré la promesa que tinc feta al casal d’Israel i al de Judà. * 15 En aquells dies, en aquell temps, faré néixer al llinatge de David un rebrot just, que defensarà en el país el dret i la justícia. * 16 En aquells dies, Judà serà salvat i Jerusalem viurà segura. I la ciutat serà anomenada “El Senyor és la nostra salvació”. *