Jeremies33

13 A les ciutats de la Muntanya, de la Xefelà i del Nègueb, al territori de Benjamí, a les rodalia de Jerusalem i a les ciutats de Judà, * tornaran a passar els ramats sota la mà del qui en fa el recompte. Ho diu el Senyor.