Jeremies31


    7 Això diu el Senyor:
     Crideu d’alegria pel poble de Jacob,
     celebreu la primera de les nacions, *
     feu sentir l’aclamació dient:
     “Salva, Senyor, * el teu poble,
     la resta d’Israel!”
    8 Jo els faré tornar del país del nord,
     els aplegaré des de l’extrem de la terra. *
     Entre ells hi haurà els cecs i els coixos,
     l’embarassada i la partera:
     tornarà una gran gentada.
    9 Vindran tot plorant, *
     suplicaran, * i jo els guiaré;
     els conduiré als rierols d’aigua
     per un camí pla on no ensopeguin. *
     Perquè jo sóc un pare per a Israel,
     i Efraïm és el meu primogènit.» *