Jeremies31

33 L’aliança que jo pactaré amb el casal d’Israel després d’aquells dies serà aquesta: Posaré la meva llei en el seu interior, l’escriuré en el seu cor. * Llavors jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble. * Ho dic jo, el Senyor. 34 Ja no caldrà que s’instrueixin l’un a l’altre dient: “Coneixeu qui és el Senyor”, perquè des del més petit fins al més gran, tots em coneixeran. * Perdonaré la seva culpa, no em recordaré més del seu pecat. * Ho dic jo, el Senyor.