Jeremies30

5 Això diu el Senyor:
     «Hem sentit un crit d’esglai,
     de terror i no de pau. *
    6 Pregunteu pertot arreu
     si ara els homes donen a llum:
     és que veig tots els homes
     amb les mans als ronyons com si fossin parteres,
     pàl·lids i amb la cara descomposta.
    7 Oh, que n’és, de llarg, aquell dia! *
     No n’hi ha cap d’igual.
     És temps d’infortuni per al poble de Jacob.
     Però en serà salvat!