Jeremies25

22 als reis de Tir, de Sidó * i de les costes de més enllà del mar; *