Jeremies
Confessions de Jeremies (IV) *


18


    18 Alguns han dit: «Tramem un pla contra Jeremies. Ja quedaran sacerdots que instrueixin, savis que aconsellin, profetes que parlin en nom de Déu. * Calumniem-lo, * no escoltem res del que ens diu.»