Jeremies16


    19 El Senyor és la meva força i la meva fortalesa,
     el meu refugi en dies de perill. *
     Nacions d’un cap a l’altre de la terra
     vindran a tu * i diran:
     «Quin engany, els déus heretats dels nostres pares! *
     No són res ni valen per a res.»
    20 «Pot fabricar-se déus un home?
     Però si no en són, de déus!
    21 Per això els vull instruir:
     aquesta vegada els faré conèixer
     la meva força i el meu poder,
     i sabran que el meu nom és “el Senyor”.»