Jeremies14


    14 El Senyor em respongué:
     —Aquests profetes es valen del meu nom per a profetitzar mentides: jo no els he pas enviat, ni els he encarregat res, ni tan sols els he parlat. * Les seves visions són falses: us profetitzen superxeries, falòrnies i impostures, que ells mateixos s’inventen. 15 Per això, aquest és el missatge del Senyor contra aquells profetes: * “Parlen en nom meu, quan jo no els he pas enviat, i diuen que no hi haurà guerra ni fam en aquest país. Doncs que sàpiguen aquests profetes que l’espasa els consumirà, 16 i el poble a qui ells profetitzen, amb les dones i els fills i les filles, seran tots llançats per les places de Jerusalem, víctimes de la fam i de l’espasa, i no hi haurà qui els enterri. * Jo faré caure damunt d’ells la seva pròpia maldat.”