Jeremies10


    3 Els costums dels pagans són absurds;
     tallen un arbre del bosc,
     el treballen i en fan una escultura,
    4 la decoren amb or i plata
     i l’asseguren amb claus, a cops de martell,
     perquè no faci moviment.