Jeremies1


    5 —Abans de formar-te en les entranyes de la mare,
     jo et coneixia;
     abans que sortissis del seu ventre *
     et vaig consagrar profeta
     destinat a les nacions.