Jeremies1


    4 El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
    5 —Abans de formar-te en les entranyes de la mare,
     jo et coneixia;
     abans que sortissis del seu ventre *
     et vaig consagrar profeta
     destinat a les nacions.
    17 »Tu cenyeix-te i planta’ls cara;
     digues-los el que jo et manaré. *
     No tremolis davant d’ells:
     si no, seré jo qui et farà tremolar. *
    18 Des d’ara faig de tu una plaça forta,
     una columna de ferro,
     una muralla de bronze,
     enfront de tot el país,
     dels reis de Judà i dels governants,
     dels sacerdots i de la gent del poble.
    19 Lluitaran contra tu però no et venceran.
     Jo seré al teu costat per alliberar-te. *
     T’ho dic jo, el Senyor.