Jonàs3


    2 —Vés a Nínive, la gran ciutat, i proclama-hi el missatge que t’indicaré. *
    3 Jonàs, tal com el Senyor li havia ordenat, va anar-se’n a Nínive. La ciutat de Nínive era immensa, tant que calien tres dies per a recórrer-la sencera. * 4 Jonàs començà a recórrer la ciutat. Va caminar tota una jornada cridant:
     —D’aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda!
    5 Els habitants de Nínive van fer cas de Déu; * tots, rics i pobres, decidiren de proclamar un dejuni i es vestiren amb roba de sac. * 6 Quan la notícia va arribar al rei de Nínive, es va alçar del tron, es tragué el mantell reial, es cobrí amb roba de sac i s’assegué a la cendra. * 7 I va fer pregonar per la ciutat:
     «Decret del rei i dels seus consellers. Que els homes i els animals, * bestiar gros i petit, no mengin res; que els animals no pasturin i que ningú no els abeuri.