Jonàs1


    3 Però Jonàs decidí fugir * cap a Tarsis, * lluny del Senyor. Va baixar a Jafa, * on trobà un vaixell que anava cap aquelles terres, va pagar el passatge i es va embarcar amb els mariners per fugir de la presència del Senyor.