Jonàs1

16 Llavors es va apoderar d’aquells homes un gran respecte pel Senyor. * Van oferir un sacrifici al Senyor i li feren prometences. *