Evangeli segons Joan2


    5 La seva mare diu als servidors:
     —Feu tot el que ell us digui. *