Evangeli segons Joan19


    27 Després digué al deixeble:
     —Aquí tens la teva mare.
     I d’aleshores ençà * el deixeble la va acollir a casa seva.