Evangeli segons Joan14


    6 Jesús li respon:
     —Jo sóc el camí, la veritat i la vida. * Ningú no arriba al Pare si no és per mi.