Evangeli segons Joan12

21 Aquests anaren a trobar Felip, que era de Betsaida de Galilea, * i li demanaren:
     —Senyor, voldríem veure Jesús.