Evangeli segons Joan7

38 Perquè diu l’Escriptura: Del seu interior brollaran rius d’aigua viva.*