Evangeli segons Joan6


    30 Li replicaren:
     —I tu, quin senyal realitzes, perquè el vegem i et creguem? Què pots fer? * 31 Els nostres pares van menjar el mannà en el desert, tal com diu l’Escriptura: Els donà pa del cel per aliment.*
    32 Llavors Jesús els respongué:
     —En veritat, en veritat us ho dic: no és Moisès qui us ha donat el pa del cel; és el meu Pare qui us dóna l’autèntic pa del cel. 33 El pa de Déu és el que baixa del cel i dóna vida al món.
    34 Ells li demanen:
     —Senyor, dóna’ns sempre pa d’aquest. *
    35 Jesús els diu:
     —Jo sóc el pa de vida: qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set. *