Evangeli segons Joan3


    27 Joan respongué:
     —Ningú no pot aconseguir res si no li ho donen des del cel. *