Evangeli segons Joan3


    1 Hi havia un dels fariseus que es deia Nicodem. * Era un dirigent dels jueus.