Evangeli segons Joan21


    1 Després de tot això, Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. * L’aparició va ser d’aquesta manera:
    2 Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, l’anomenat Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. * 3 Simó Pere els diu:
     —Me’n vaig a pescar.
     Els altres li diuen:
     —Nosaltres també venim amb tu.
     Sortiren, doncs, i pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res. 4 Quan va despuntar el dia, Jesús es presentà a la riba del llac, però els deixebles no sabien que era ell. * 5 Llavors Jesús els digué:
     —Nois, no teniu res per a menjar? *
     Li respongueren:
     —No.
    6 Ell els digué:
     —Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix.
     Tiraren, doncs, la xarxa i no podien estirar-la de tants peixos com hi havia. * 7 Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere:
     —És el Senyor. *
     Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es va cenyir la túnica, l’única peça que duia, i es llançà a l’aigua. * 8 Els altres deixebles, que només eren a uns cent metres * de terra, van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa plena de peixos. 9 Quan baixaren a terra, veieren unes brases amb peix coent-s’hi, i pa. 10 Jesús els diu:
     —Porteu peix del que acabeu de pescar.
    11 Simó Pere pujà a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de peixos: eren cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no es va esquinçar. 12 Jesús els digué:
     —Veniu a menjar.
     Cap dels deixebles no gosava preguntar-li: «Qui ets, tu?», perquè sabien que era el Senyor. 13 Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va fer amb el peix. *
    14 Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar d’entre els morts. *

Jesús i Pere


    15 Quan hagueren menjat, Jesús va preguntar a Simó Pere: *
     —Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?
     Ell li respongué:
     —Sí, Senyor, tu saps que t’estimo.
     Jesús li diu:
     —Pastura els meus anyells.
    16 Per segona vegada li pregunta:
     —Simó, fill de Joan, m’estimes?
     Ell li respon:
     —Sí, Senyor, tu saps que t’estimo.
     Jesús li diu:
     —Pastura les meves ovelles. *
    17 Li pregunta Jesús per tercera vegada:
     —Simó, fill de Joan, m’estimes?
     Pere es va entristir que Jesús li preguntés per tercera vegada si l’estimava, i li respongué:
     —Senyor, tu ho saps tot; ja ho saps, que t’estimo.
     Li diu Jesús:
     —Pastura les meves ovelles. 18 En veritat, en veritat t’ho dic: quan eres jove et cenyies tu mateix i anaves on volies, però quan siguis vell obriràs els braços i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols. *
    19 Jesús va dir això per indicar amb quina mort Pere havia de glorificar Déu.
     Després d’aquestes paraules, Jesús va afegir:
     —Segueix-me. *