Evangeli segons Joan20


    22 Llavors va alenar damunt d’ells * i els digué:
     —Rebeu l’Esperit Sant. * 23 A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui els retindreu, li quedaran retinguts. *