Evangeli segons Joan20


    19 Al capvespre d’aquell mateix dia —que era el primer de la setmana, el diumenge—, * els deixebles, per por dels jueus, * tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
     —Pau a vosaltres.
    20 Dit això, els va mostrar les mans i el costat. * Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. 21 Ell els tornà a dir:
     —Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. *
    22 Llavors va alenar damunt d’ells * i els digué:
     —Rebeu l’Esperit Sant. * 23 A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui els retindreu, li quedaran retinguts. *