Evangeli segons Joan2


    19 Jesús els contestà:
     —Destruïu aquest santuari, i en tres dies l’aixecaré. *
    20 Els jueus replicaren:
     —Aquest santuari ha estat construït en quaranta-sis anys, i tu el vols aixecar en tres dies?
    21 Però ell es referia al santuari del seu cos. *