Evangeli segons Joan19


    28 Després d’això, Jesús, sabent que ja tot s’havia acomplert, * perquè s’acabés de complir l’Escriptura, va dir:
     —Tinc set. *
    29 Hi havia allà un gerro ple de vinagre. Van fixar al capdamunt d’una tija d’hisop una esponja xopa d’aquell vinagre i la hi acostaren als llavis. * 30 Quan Jesús hagué pres el vinagre, va dir:
     —Tot s’ha complert.
     Llavors inclinà el cap i va lliurar l’esperit. *