Evangeli segons Joan18

11 Jesús digué a Pere:
     —Guarda’t l’espasa a la beina; ¿no he de beure la copa que el Pare m’ha donat? *