Evangeli segons Joan15


    26 »Quan vingui el Defensor, l’Esperit de la veritat * que procedeix del Pare i que jo us enviaré des del Pare, * ell donarà testimoni de mi. *