Evangeli segons Joan14

13 I tot allò que demanareu en nom meu, jo ho faré; * així el Pare serà glorificat en el Fill. 14 Sempre que demaneu alguna cosa en nom meu, jo la faré.