Evangeli segons Joan13


    31 Quan Judes va ser fora, Jesús digué:
     —Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. * 32 Si Déu és glorificat en ell, també Déu mateix el glorificarà, i el glorificarà ben aviat. 33 Fills meus, * encara estic amb vosaltres, si bé per poc temps. Vosaltres em buscareu, però ara us dic allò que vaig dir als jueus: “Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir.” * 34 Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. * 35 Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres.