Evangeli segons Joan
L’hora de la glòria del Fill (13-20)


13Jesús renta els peus als deixeblesAnunci de la traïció de Judes

(Mt 26,20-25; Mc 14,17-21; Lc 22,14.21-23)

Discurs de comiat (13,31-17,26)El manament nouAnunci de les negacions de Pere