Evangeli segons Joan12

3 Llavors Maria va prendre una lliura de perfum de nard autèntic i molt costós, * ungí els peus de Jesús i els hi va eixugar amb els cabells. * Tota la casa s’omplí de la fragància d’aquell perfum.