Evangeli segons Joan12


    12 L’endemà, la gentada que havia vingut a la festa, quan van sentir que Jesús arribava a Jerusalem, 13 van agafar palmes * i sortiren a rebre’l cridant:
     —Hosanna!* Beneït el qui ve en nom del Senyor, * el rei d’Israel! *
    14 Jesús va trobar un pollí i va muntar-hi, tal com diu l’Escriptura:
    15 No tinguis por, ciutat de Sió:
     mira el teu rei que arriba,
     muntat en un pollí de somera.*
    16 Els seus deixebles, de moment, no ho van comprendre; però, quan Jesús fou glorificat, * van recordar que li havien fet allò que l’Escriptura deia d’ell. * 17 La gent que era amb Jesús quan va cridar Llàtzer fora del sepulcre i el ressuscità d’entre els morts, en donava testimoni. 18 Per això tothom sortí a rebre’l, assabentat del senyal que ell havia realitzat. 19 Però els fariseus es deien entre ells:
     —¿Veieu com no en traieu res? El món sencer el segueix. *