Evangeli segons Joan11

50 ¿No us adoneu que us convé que un sol home mori pel poble, * i no pas que es perdi tot el poble?