Evangeli segons Joan1

38 Jesús es girà i, en veure que el seguien, els preguntà:
     —Què busqueu?
     Ells li digueren:
     —Rabí —que vol dir «mestre»—, on habites?