Evangeli segons Joan1


    14 La Paraula s’ha fet carn *
     i ha habitat * entre nosaltres,
     i hem contemplat la seva glòria, *
     glòria que té com a Fill únic del Pare,
     ple de gràcia i de veritat.