Carta de Jaume5Esperar amb paciència la vinguda del SenyorCloenda (5,12-20)