Carta de Jaume
Exhortacions (3,1-5,11)


3Dominar la llengua