Carta de Jaume2

23 Així es va complir allò que diu l’Escriptura: Abraham va creure en Déu, i Déu li ho comptà com a justícia; * per això fou anomenat amic de Déu. *