Carta de Jaume1

18 Ell ha decidit engendrar-nos * amb la paraula de la veritat, * perquè fóssim com les primícies de tot el que ha creat.