Joel
Déu jutja els pobles


4


    1 «En aquells dies, en aquell temps,
     restabliré Judà i Jerusalem.